(Communiqué)

 

 

INVITACIÓ PER LA RENTRADA DEL SIOCCAT AMB PAUL MOLAC i Michel FELTIN
PALAS

 

-« El Sindicat intercomunal per la promoció de les llengües occitana i catalana (SIOCCAT) té el plaer de convidar-vos a una intervenció del diputat Paul Molac en visió-conferència des de Bretanya a partir de 17H aquest dissabte 11 de setembre.
Paul Molac és a l’origen de la llei a favor de les llengües regional votada a l’abril i, des de llavors intervinguda pel Consell Constitucional.
Michel Feltin Pallas, redactor en cap a l’Express, autor de la info-lletra, d’abonament gratuït, «Au bout des langues» intervindrà, en presencial, a 18H.
Exposarà, abans de contestar al public a tots aquells que se’n preocupen (pares, estudiants, educadors, elegits, càrrecs dels serveis de l’estat) la seva visió sobre la qüestió , tan important, de: Perquè parlar català quan tothom entén el francès?
El debat serà seguit d’un aperitiu.
La conferència tindrà lloc el dissabte 11 de setembre a 17H a l’Espai Gavroche, Baluard Voltaire a Elna.
Entrada amb presentació del QR codi sanitari ».
El president, Pere Manzanares

 

 

INVITATION A LA RENTREE DU SIOCCAT AVEC PAUL MOLAC ET MICHEL FELTIN
PALAS

 

 

-« Le Syndicat intercommunal pour la promotion des langues occitane et catalane (SIOCCAT), a le plaisir de vous convier à assister à une intervention du député Paul Molac en visioconférence depuis la Bretagne à partir de 17H ce samedi 11 septembre.
Paul Molac est à l’origine de la loi votée en avril sur la reconnaissance des langues régionales qui a été retoquée par le Conseil Constitutionnel.
Michel Feltin-Palas, rédacteur en chef à l’hebdomadaire l’Express, auteur de l’infolettre, en abonnement gratuit, « Au bout des langues » interviendra, en présentiel à 18H.
Il dissertera, avant de répondra à l’attention du public et de ceux qui s’interrogent (parents, élèves, enseignants, élus, décideurs et services de l’Etat) autour de la question, apparemment anodine : pourquoi parler catalan alors que tour le monde comprend le français ?
Un débat suivra la conférence.
Enfin, un apéritif clôturera de façon conviviale la réunion.
La conférence aura lieu le samedi 11 septembre à 17H à l’Espace Gavroche, boulevard Voltaire à Elne.
Entrée libre avec présentation du QR code sanitaire ».