Tornen els cursos de català d’Òmnium Catalunya Nord

Els cursos de català 2017-2018 d’Òmnium Catalunya Nord començaran a partir del primer d’octubre.

Aquests cursos reben un ajut financer de la Regió Llenguadoc-Rosselló, del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, de la Generalitat de Catalunya, de la Vila de Perpinyà i de les municipalitats i associacions que participen, en els diversos pobles, a la seva organització.

En general es tracta de cursos d’1h30 cada setmana, amb una participació dels alumnes, durant el període que va del primer d’octubre 2017 al 30 de juny 2018

Hi haurà cursos als pobles següents : Alenyà, Bages, Bao, Cabestany, Canet, Cànoes, El Soler, La Roca de l’Albera, Perpinyà, Pesillà de la Ribera, Pollestres, Prada, Santa Maria del mar, Sant Genís de Fontanes, Sant Cebrià, Sant Llorenç de la Salanca, Sureda, Toès i Entrevalls, Toluges, Torrelles, Vilallonga dels Monts i Vilallonga de la Salanca.

A la web www.omnium-catnord.cat es troba la llista dels diferents cursos, així com els horaris, els professors, el lloc on es fan, i els noms de les municipalitats i entitats que els acullen.

O telefonar-nos al 04 68 55 47 90 (de dilluns a dijous de 15h a 18h30).

Òmnium Catalunya Nord pot estudiar la possibilitat d’obrir altres cursos sempre que hi hagi un mínim de 10 inscrits i una municipalitat o una associació d’acord per col·laborar.

****

Reprise des cours de catalan d’Òmnium Catalunya Nord

Les cours de catalan assurés par Òmnium Catalunya Nord vont reprendre dès le début du mois d’octobre.

Ces cours reçoivent un soutien financier de la Région Languedoc-Roussillon, du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, de la Generalitat de Catalunya, de la Ville de Perpignan et des municipalités et associations qui participent à leur organisation dans les différents villages.

Il s’agit en général de cours de 1h 30 hebdomadaire durant la période scolaire située entre le 1 octobre et le 30 juin. Une participation est demandée aux élèves.

En principe il devrait y avoir des cours dans les villages suivants : Alenya, Bages, Baho, Cabestany, Canet-en-Roussillon, Canohès, Laroque-des-Albères, Le Soler, Perpignan, Pézilla-de-là-Rivière, Pollestres, Prades, Sainte-Marie la Mer, Saint-Cyprien, Saint-Génis des Fontaines, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sorède, Thuès-Entre-Valls, Torreilles, Toulouges, Villelongue-de-la-Salanque et Villelongue-dels-Monts.

Sur le site www.omnium-catnord.cat vous trouverez la liste des cours, ainsi que les horaires, les noms des professeurs et les municipalités ou associations qui les accueillent.

Vous pouvez aussi nous appeler au 04 68 55 47 90, du lundi au jeudi de 15h à 18h30.

Òmnium Catalunya Nord est prête à envisager d’autres ouvertures, dès qu’il pourra y avoir un minimum de 10 inscrits et une municipalité ou une association prêtes à collaborer.