“Esquerra Republicana de Catalunya Nord  (ERC) et Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya Nord (JERC), rejettent le projet de réforme du droit du travail que veulent mettre en place le Premier  ministre Manuel VALLS et le ministre du travail, Myriam EL KHOMRI. Ce projet de loi est en fait une réponse servile aux grandes entreprises et aux financiers pour en finir avec le Code du Travail qui  peut être encore une protection pour les salariés et tous les travailleurs contre l’exploitation du capital.

Nous soutiendrons le mouvement de protestation qui commencera à s’exprimer dès le mercredi 9 mars de 11h 30 à 13h devant la préfecture de Perpignan. La précarité et l’insécurité au travail voulues par le gouvernement prétendument socialiste aux ordres du MEDEF ne peuvent que produire plus de chômage et de pauvreté”.

——-

 

Contra  el projecte de reforme del dret del treball

“Esquerra Republicana de Catalunya Nord i les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya Nord rebutgen el projecte de reforme del dret del treball que pretenen tirar  endavant el primer ministre Manuel VALLS i la ministra del treball, Myriam EL KHOMRI. Un projecte de reforme que de fet només és una resposta servil als grans empresaris i financers per acabar amb el Codi del Treball que encara pot oferir una protecció als assalariats i a tots el treballadors contra l’explotació del capital.

Donarem suport al moviment de protesta que començarà a s’expressar aquest dimecres 9 de març de 11h 30 a 13 hores davant la prefectura de Perpinyà. La precarietat i la inseguretat laboral volgudes pel govern pretesament socialista a les ordres d’organitzacions patronals com el  MEDEF només  poden portar a més xomatge i pobresa”.