Communiqué
“A Perpignan, ce mardi 16 juin, mobilisation des travailleurs du secteur de la santé
 
Esquerra Republicana de Catalunya Nord (ERCn) est solidaire des revendications du personnel de l’hôpital de Perpignan et de tous les travailleurs du secteur de la santé en Catalogne-Nord, comme dans le reste de l’État français. Ils réclament du concret et non des discours: augmentation des salaires de 300 euros, – un plan de formation de 120 000 emplois, – et la titularisation des emplois précaires. Nous nous retrouverons ce mardi 16 juin à 10h30, place Catalogne à Perpignan, pour répondre à l’appel des syndicats et leur apporter notre soutien. Pensez à venir avec les masques”.
Esquerra Republicana de Catalunya Nord
Perpignan, le 15 juin 2020
—————-
Comunicat
“A Perpinyà, aquest dimarts 16 de juny, mobilització dels treballadors del sector de la salut
Esquerra Republicana de Catalunya Nord  es solidaritza amb les reivindicacions del personal de l’hospital de Perpinyà i de tots els treballadors del sector de la salut a Catalunya-Nord, com a la resta de l’estat. Volen actes i no paraules: pujar els salaris de 300 euros,- un pla amb formació de 120 000 llocs de treball,- i titolaritzar tots els treballadors precaris. Ens trapem  dimarts 16 de juny a les 10.30h, plaça de Catalunya a Perpinyà, per la concentració convocada pels sindicats per donar-los suport.   Penseu a venir amb les mascaretes”.
Esquerra Republicana de Catalunya Nord
Perpinyà, el 15 de juny de 2020