(Communiqué)

 

“Unitat Catalana dona tot el seu suport a la Molt Honorable Presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, i lamenta la decisió dels membres de la mesa de la cambra catalana. Una sanció pronunciada a base de càlculs partidistes a curt terminis que vulnera la presumpció d’innocència de la persona però també la voluntat dels electors i de les electores catalans i catalanes que han votat la cap de llista de Junts per Catalunya Laura Borràs ales últimes eleccions. Els partits que han pronunciat aquesta inhabilitació fan el joc de l’Estat Espanyol del qual són còmplices i que aplica el mètode “dividir per regnar”. Aquest partits que es defineixen com independentistes haurien de treballar plegats i unir-se per assolir la independència de Catalunya mitjançant l’organització d’un referèndum reclamat per la majoria dels catalans. Unitat Catalana lamenta aquesta situació i dóna tot el seu suport al partit amic i soci Junts per Catalunya”.

 

Unitat Catalana apporte son complet soutien à la Présidente du Parlement de Catalogne, Laura Borràs, et regrette la décision des membres du bureau de la chambre catalane. Une sanction prononcée sur la base de calculs partidistes à court terme qui vulnèrent la présomption d’innocence de la personne mais aussi le choix des électrices et électeurs qui ont voté pour la tête de liste de Junts per Catalunya aux dernières élections. Les partis qui ont prononcé cette in-habilitation font le jeu de l’Etat Espagnol du quel ils se rendent complices et qui applique la méthode : “diviser pour mieux régner”. Ces partis qui se définissent comme indépendantistes devraient travailler ensemble et s’unir pour obtenir l’indépendance de la Catalogne au travers d’un référendum réclamé par la majorité des catalans. Unitat Catalana regrette cette situation et apporte tout son soutien au parti ami et auquel elle est associée Junts per Catalunya.